Συστήματα Πλήρωσης Σιλό HERZ

Απρόσκοπτη και γρήγορη πλήρωση σιλό

Τρόποι Πλήρωσης Σιλό

Απρόσκοπτη και γρήγορη πλήρωση σιλό, μέσω κοχλιών σε οποιοδήποτε επίπεδο (υπόγειο – ισόγειο – όροφος).

 

Call Us

+30 6979 810 101

Send us a Message

phema-techs@gmail.com

Scroll to top