Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Smart solutions for maximum energy production

We in, PHEMA Technologies undertake small, medium and large scale interconnected and autonomous installations of photovoltaics συστημάτων. Κάθε μας project που περιέχει φωτοβολταϊκά συστήματα, μελετάται και σχεδιάζεται ξεχωριστά σε σύγχρονα σχεδιαστικά προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη όλα τα τεχνικά και περιβαλλοντικά δεδομένα. Η χρήση αμιγώς ευρωπαϊκών υλικών καθώς και ο προσεκτικός σχεδιασμός και συντήρηση της εγκατάστασης, εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία και απόδοση των συστημάτων σε βάθος χρόνου καθιστώντας πλήρως επιτυχημένη τη επένδυση σας.

φωτοβολταϊκά συστήματα διασυνδεδεμένα

Interconnected Systems

Small home installations on roofs or terraces and medium or large-scale photovoltaic parks interconnected to the country grid for the sale of energy produced.

φωτοβολταϊκά συστήματα αυτόνομα

Autonomous Systems

Study, design and implementation of autonomous photovoltaic systems with or without network connection. Control and management of the generated energy using integrated controllers, inverters and Li-ion batteries.

φωτοβολταϊκά συστήματα ενεργειακός συμψηφισμός

Net Metering

The producer consumes the energy that he produces at the moment he produces it. Reduction in the electricity bill. Home production systems.

φωτοβολταϊκά συστήματα κοινότητες

Energy Communities

Creation of groups consisting of companies, local authorities and individuals, so that in addition to consumers they also become producers of electricity, which they will either sell to the grid or offset with the electricity they spend.

Related Projects

Call Us

+30 6979 810 101

Send us a Message

phema-techs@gmail.com

Scroll to top